NABÍZÍME

VYMÁHÁNÍ - SPRÁVA - ODKUP - FAKTORING

POTŘEBUJETE PORADIT? KONTAKTUJTE NÁS JEŠTĚ DNES

Postoupení pohledávek

 • je institut závazkového práva, který umožňuje změnu subjektu na věřitelské straně. Nejedná se o změnu strany závazku, jako je tomu například u postoupení smlouvy, ale jedná se pouze o změnu subjektu závazku. Postoupení pohledávky je upraveno v § 1879 an. NOZ. Postoupení pohledávky spočívá v tom, že původní věřitel (cedent či postupitel), postoupí celou pohledávku nebo její část novému věřiteli (cessionář či postupník). Tento nový věřitel nabývá práv a povinností v tom rozsahu, v jakém náležely původnímu věřiteli k okamžiku účinnosti postupní smlouvy

 

Správa pohledávek

 • postaráme se za Vás o veškeré vzniklé pohledávky
 • zajistíme vzniklé pohledávky po splatnosti dříve, než bude vymožení takřka nedosažitelné
 • Pohledávka je právo věřitele (fyzické či právnické osoby) požadovat po dlužníkovi plnění vzniklé z určitého závazku. Věřitel má v době splatnosti právo vymáhat pohledávku po dlužníkovi a ten má povinnost tento závazek vůči věřiteli vyrovnat. Je to vlastně obchodní úvěr, který vzniká tím, že prodávající umožní odklad platby kupujícímu za dodané výrobky či služby. Splatnost pohledávky ve většině případů určuje smlouva. Pokud není pohledávka uhrazena do konce data splatnosti uvedeném na smlouvě, dostává se dlužník do prodlení

 

Odkup zajištěných pohledávek

 • našim zákazníkům nabízíme odkup zajištěných pohledávek = společnost IFS se tak sama stane věřitelem dlužníka
 • odkup pohledávek od firem, živnostníků tak i fyzických osob
 • nabídneme adekvátní odkupní cenu
 • rychlé vyřešení pohledávkové situace
 • díky odkupu zajištěné pohledávky ušetříte svůj další čas a hlavně náklady

 

Faktoring

 • faktoring je metoda financování krátkodobých úvěrů poskytnutých při dodávkách zboží a služeb
 • podstatou faktoringu je odkup krátkodobých pohledávek zpravidla bez postihu vůči původnímu věřiteli. Základem pro vztah je faktoringová smlouva, která stanoví práva a povinnosti obou stran. Cenou faktoringu je faktoringová provize (individuální posouzení), která je tvořena rizikovou složkou a náklady souvisejícími se zpracováním faktoringu. Odkup pohledávek provádí faktoringová společnost buď bez možnosti zpětného regresu na dodavatele, tzn. že riziko nezaplacení pohledávky přechází na faktoringovou společnost, nebo s možností zpětného regresu (riziko nezaplacení zůstává na dodavateli). Pohledávky, které jsou předmětem odkupu, musí obvykle splňovat následující podmínky:
  • vznik pohledávky na základě dodavatelského nezajištěného úvěru
  • existence možnosti postoupení pohledávky
  • splatnost pohledávek nesmí překročit 180 dní
  • nesmí být s pohledávkou spojena práva dalších (třetích) osob
  • pohledávka je za subjektem pro faktoringovou společnost akceptovatelnou bonitou a z přijatelné země